تابلوهای برجسته فلزی که به دو صورت فلزی + شبرنگ و فلزی + آینه ساخته می شود .

برجسته فلزی

تابلو فلزی

تابلو برجسته فلزی همراه با روشنایی

تابلو برجسته فلزی + نور اندریک

عضو کانال تلگرام ما شوید