تابلو روان بصورت تک رنگ و رنگی ( فول کالر ) ساخته می شود
تک رنگ ها که شامل رنگ های قرمز ، سبز ، آبی ، سفید می باشد
رنگی ( فول کالر ) بصورت تمام رنگی ( تلویزیون شهری )

تابلو روان

تابلو روان

تابلو روان